top of page
A védőnőket fenyegető veszélyek
Családjog

A védőnőket fenyegető veszélyek lehetnek kívülről jövők és saját tevékenységükből fakadóak.

 

Kívülről jövő lehet egy

  • fizikális erőszak (tipikusan testi sértés) vagy egy

  • verbális támadás (szidalmazás, fenyegetés, zaklatás stb.),

saját tevékenységükből fakadó (a munkaköri kötelezettség elmulasztása, például egy újszülött meglátogatásának elmulasztása és az abból eredő következmények).

 

dr. Regász Mária

 

2014.10.18

Jegyzői hatáskörben maradó, a gyermekvédelmet érintő eljárások
Családjog

A változó jogszabályok kapcsán igen kevés eljárás maradt jegyzői hatáskörben. Ezen szabályok az 1993. évi III. törvényben (Sztv.), az 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.), ennek végrehajtási rendeletében, a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben (Gyer.) és a gyámhatóságok hatásköri és illetékességi szabályait rögzítő 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben, vannak.

 

dr. Regász Mária

 

2014.04.28

Nemzetközi ügyek - A gyermekek jogellenes külföldre vitele 2.
Büntetőjog, Családjog

Kazahsztánba vitt kislányáért küzd egy tiszaújvárosi apa

 

Egy tiszaújvárosi férfi majdnem egy éve nem látta hároméves kislányát, mert kazah édesanyja magával vitte Kazahsztánba,írja a Boon.hu.

 

"Pillanatnyilag semmilyen bírósági eljárás nem zajlik, most az ügyészségen keresztül próbáljuk elérni a kislányom hazaadását" – mondta T. Zoltán.

 

 

dr. Regász Mária

 

2014.04.26

Zaklatás, mindig a nyomodban 2.
Zaklatás

Zaklatás – mindig a nyomodban című sorozat kapcsán írt cikkeimhez kapcsolódik az index.hu weboldalon megjelent cikke.

Sajnálatos módon a zaklatott személyek sokszor évekig nem tesznek feljelentést abban bízva, hogy az elkövető majd abbahagyja. Csakhogy az ilyen cselekmények mögött általában súlyos pszichés problémák húzódnak meg és a kirendelt pszichológusok, pszichiáterek nagyon sokszor nem állapítják meg a betegséget akkor sem, ha még egy laikus számára is nyilvánvalóan fennáll. Ennek oka sok esetben a képzetlenség, néha pedig az, hogy még a szakértő is fél, pedig normális ember nem zaklatja a másikat, az ilyen magatartás a nárcisztikus, paranoid, pszichopata, szociopata személyek jellemzője, akiket azonban csak jól képzett szakértő képes leleplezni.

 

dr. Regász Mária

 

2014.04.14

A védelembe vétel menete – teendők a szülői elidegenítés megállapítása esetén
Kiskorú veszélyeztetése

A szülői elidegenítés megtörténtének, ill. folyamatának vizsgálata történhet tanúmeghallgatással, szakértői vizsgálattal és hang, ill. video felvétellel, továbbá rajzszakértéssel. A tanúmeghallgatás meglehetősen labilis bizonyíték, mivel a tanúk általában családtagok, barátok, barátnők, akik elfogultak.

 

Amennyiben a szakértő kétséget kizáróan megállapítja az elidegenítés tényét, helye van ellenszakértő állításának, ill. kérésének (természetesen a költséget a vesztes fél fizeti). A szakértő lehet az ügyfél által felkért szakértő is (un. magánszakértő), de kirendelt szakértő is. Az ügy eldöntése szempontjából az lényegtelen, hogy kirendelt, vagy magánszakértő jár el, ugyanis hamis szakértői véleményt egyik sem adhat, de erről a témakörről másik cikk fog megjelenni.

 

dr. Regász Mária

 

2014.03.05

„Zaklatás – mindig a nyomodban”
Zaklatás

Ezzel a címmel egy sorozatot láthatunk az ID Discovery csatornán.Sajnos a zaklatás sok ember életének mindennapi része, ez alól senki sem kivétel (még mi ügyvédek sem).

A zaklatók személyisége eléggé összetett, többnyire nárcisztikusparanoid személyiségek, ritkábban ez pszichopátiávalszociopátiával is párosul, mely igen veszélyes párosítás. Az ilyen személyek sokszor perlekedési tébolyban is szenvednek, mindenkit feljelentenek, beperelnek, a zaklatott személyeket tárgyként kezelik és a zaklatás célja az, hogy hatalmukat kiterjesszék a zaklatott személyre, hatalmas energiákat fektetve abba, hogy a zaklatott személyben folyamatosan tudatosítsák jelenlétüket, azt, hogy figyelik őt, hogy mindig jelen van az életében.

 

dr. Regász Mária

 

2014.02.28

Mit kell tenni, ha apuka megerőszakolta a gyereket?
Kiskorú veszélyeztetése

Regász Mária tizenhét évig dolgozott gyámhivatalnál, abból három éven át a IX. kerületi gyámhivatal vezetője volt. 2006-ban lett ügyvéd, családjoggal foglalkozik. A szigetszentmiklósi brutális gyermekkínzási ügy kapcsán beszélt a gyermekvédelem hibáiról, arról, hogy ki mit tehetett volna a gyerekekért, és hogyan fordulhatott elő, hogy a rendszer nem tudta megvédeni őket a szüleiktől.

 

Janecskó Kata (index.hu)

 

2013.12.04

Jegyzőkönyv felvétele: a Ket. 39. §-ának alkalmazásának módszertana
Polgári jog

A jegyzőkönyv felvételét  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket. szabályozza).

Kapcsolattartási és védelembe vételi ügyekben rendszeresen előfordul, hogy az ügyfél megjelenik a gyermekjóléti szolgálatnál, gyámhatóságnál vagy gyámhivatalban különféle problémáival. A kérdés, hogy mikor kell jegyzőkönyvet felvenni és mikor nem...

 

dr. Regász Mária

 

2012.11.25

Szülői felügyeleti jog szabályozásáról
Családjog

Csjt. 72. § (2) Ha a házasság felbontása vagy a gyermek elhelyezése iránti perben a gyermeket a szülők megegyezése vagy a bíróság döntése alapján valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet ez a szülő gyakorolja, kivéve, ha a szülők kérelmére a bíróság a gyermekelhelyezéssel egyidejűleg közös szülői felügyeletet rendelt el, illetve a szülőknek a közös szülői felügyeletre vonatkozó egyezségét jóváhagyta.

 

Mindaddig tehát amíg az elhelyezésről nincs jogerős vagy végrehajtható döntés (pl. ideiglenes intézkedés), addig mindkét szülőnek azonos jogai vannak a gyermekkel kapcsolatosan.

 

dr. Regász Mária

 

2012.09.19

Családon belüli erőszak fajtái
 
Családon belüli erőszak

http://www.bunmegelozes.eu/pdf/dok2.pdf 

oldalon található cikk végigveszi a családon belüli erőszak különböző típusait.

 

Sajnálatosnak tartom, hogy a weboldal csak a nők bántalmazásáról szól, álláspontom szerint sem nőt, sem gyermeket, sem férfit nem szabadna büntetlenül bántalmazni. A többivel nagyrészt egyetértek, tehát a szöveget az alábbiak szerint írnám át:

 

dr. Regász Mária

 

2015.01.09

Változások a tartásdíjra vonatkozó szabályozás körében. 1.
Gyermekelhelyezés

Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) jelentős változásokat hozott a tartásdíj megállapítása terén. Ennek kapcsán 2014.04.17.-én a Kossuth Rádió Napközben c. műsorában (9.00 órától) riportműsor készült, melyet a cikk végén található linken lehet meghallgatni. A téma jelentős érdeklődésre tartott számot, amit az is jól mutat, hogy több ezer sms érkezett a hallgatóktól.

 

dr. Regász Mária

 

2014.04.28

Zaklatás, mindig a nyomodban 3.
Zaklatás

Korábban már írtam a zaklatásról és azon Tv sorozatról, amely olyan eseteket dolgoz fel, amelyekben zaklatott személyek mesélnek a kálváriájukról. Sokan azt gondolnák, hogy ilyen csak külföldön van, ilyen csak másokkal fordulhat elő. Sajnos nem, és a válóperek során igen sűrűn fordul elő, hogy a válni készülő fél egyszer csak egy zaklató, fenyegető, őt és mindenkit, aki az ő pártján áll, feljelentő, „elmebeteg-őrülttel” találja magát szembe. Ezen személyek általában súlyos személyiségzavarban szenvednek, általában szociopaták/pszichopaták/paranoid , nárcisztikus és/vagy borderline személyiségzavarban szenvedő, a köznyelv szerint „elmebeteg őrültek”. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért „elmebeteg”-nek nevezem, hiszen az ügyfelek ezt a jelzőt használják róluk a legtöbbször.

 

dr. Regász Mária

 

2014.04.27

A hang és videofelvétel mint bizonyíték 2.
Büntetőjog, Személyiségijog

Mind a polgári, mind a büntető jogban egyre többször fordul elő, hogy a felek – a szabad bizonyítás elve szerint és mert a bizonyítás (főleg családjogi perekben és büntető ügyekben) nagyon nehézkes – hangfelvétellel bizonyítják állításaikat.Meglepő módon a kiforrott bírói gyakorlat ellenére is még mindig nagyon sok az olyan bíróság, ahol amint a bíró meghallja, hogy hangfelvételt kíván a fél csatolni, felháborodottan tiltakozik és kérdezi, hogy a másik fél ahhoz hozzájárult-e, állítva azt, hogy ha nem, akkor nem felhasználható a felvétel.

 

dr. Regász Mária

 

2014.03.24

Szexuális zaklatás, avagy az
apa befeketítése
Kiskorú veszélyeztetése

Sajnálatos, hogy egyre sűrűbben találkozunk olyan esetekkel, amikor a gyermeket gondozó személy oly módon próbálja a gyermek felügyeleti jogát megszerezni, hogy a különélő szülőt szexuális jellegű bűncselekmény elkövetésével vádolja meg alaptalanul.Az még sajnálatosabb, hogy ehhez néha „szakértők” is adják a nevüket és „készítenek” a gyermekkel olyan szakértői véleményt, amilyet az anya „megrendel”, vagy készítenek szakértői véleményt az anya elmondása alapján, holott mindkét eset súlyos következményekkel jár a másik szülőre és a gyermekre nézve.

 

dr. Regász Mária

 

2013.12.30

A hang- és videofelvétel, mint bizonyíték 1.
Büntetőjog, Polgári jog

Egyre több az olyan bűncselekmény, amelyről (esetleg annak elkövetőjéről) kép-, vagy video felvétel áll(na) rendelkezésre.

Ahhoz azonban, hogy ez a felvétel bizonyítékként tényleg alkalmazható legyen, igen gyorsnak kell lennünk és nem szabad bíznunk abban, hogy majd a nyomozó hatóság intézkedik. A legtöbb esetben ugyanis a nyomozó hatóság késve (vagy egyáltalán nem) intézkedik a felvételek beszerzése érdekében, ugyanis a nyomozó hatóságnak a nyomozás határidején belül több hónap áll rendelkezésére az ügy felderítésére, miközben a felvételek általában 3 napig, jó esetben 30 vagy 60 napig állnak csak rendelkezésünkre...

 

dr. Regász Mária

 

2013.10.15

Nemzetközi ügyek - A gyermekek jogellenes külföldre viteléről
Büntetőjog, Családjog

Napjainkban – különös tekintettel a válságra is – egyre sűrűbben fordul elő, hogy egy-egy szülő úgy dönt, hogy az ÚNIÓ területén, vagy netán azon kívül próbál szerencsét, de egyre sűrűbb az az eset, amikor valaki külföldi személlyel köt házasságot vagy létesít kapcsolatot, melyből a későbbiek során gyermek is származik, majd a kapcsolat megszakadásakor megpróbál hazatérni – gyermekestül.

Hogy mi vár az ilyen szülőre, az sajnos sokszor csak akkor derül ki, amikor már késő.

Felmerül a kérdés, hogy mikor melyik jogot kell alkalmazni és miért, milyen jogszabályok mentén indulhat el ilyen esetben valaki...

 

dr. Regász Mária

 

2012.10.25

A kapcsolattartás végrehajtásának problémái
Családjog

A kapcsolattartás nem csak a szülő, hanem a gyermek joga is, melyet több jogszabály deklarál:

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (továbbiakban: Csjt.) kimondja, hogy:

92. § (1) A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermekétől különélő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzen (a kapcsolattartás joga). A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani...

 

dr. Regász Mária

 

2012.09.05

Legújabb Cikkek
Üss meg egy csinos lányt
(2015.01.09)

 

Családon belüli

erőszak

Leöntötték savval a fiatal nőt
(2014.09.03)

 

Családon belüli erőszak,

Kapcsolati erőszak,

Testi sértés 

A jogász, aki rést talált a bankok pajzsán
(2014.07.30)

 

Kötelmi jog

Az alvajárás nem vicces, viszont veszélyes
(2014.07.13)

 

Egészségügy

Nem alszik eleget? Az agyát teszi tönkre
(2014.07.13)

 

Egészségügy

A tartós stressz megváltoztatja a gyerekek génjeit
(2014.07.13)

 

Egészségügy

Úgy megvert, hogy kiszakadt a mellemből a szilikon
(2014.07.12)

 

Egészségügy

Megbüntetheti a NAV, aki visszakéri a 98 százalékos különadót
(2014.07.10)

 

Kártérítési jog

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Hova tűntek a normális Férfiak?
(2014.05.05)

 

Életmód

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Szemen lőtte szomszédját
(2014.04.29)

 

Testi sértés

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Erkölcsközpont az agyban
(2014.04.25)

 

Pszichológia

Hagyták meghalni a féléves csecsemőt
(2014.04.20)

 

Egészségügy

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Egy új szer felrobbantja az agydaganatot
(2014.03.29)

 

Egészségügy

Nem ment át az utalás? Akkor lehet, hogy egy csalónak küldtem
(2014.03.28)

 

Csalás

Hamis szerződéssel vertek át tanárokat Miskolcon
(2014.03.26)

 

Okirathamisítás,

Kötelmi jog

Fotózzon ezentúl, aki mer
(2014.03.20)

 

Személyhez 

fűződő jogok

A sikeres szülő nem szereti a tökéletlen gyermekét…
(2014.03.19)

 

Gyermeknevelés

Közlemény egy gyámhatósági eljárás ügyében
(2014.03.18)

 

Gyermekelhelyezés

Internetes személyiséglopás
(2014.03.17)

 

Személyhez fűződő jogok,

Büntetőjog

Együttműködés a másik szülővel
(2014.03.17)

 

Gyermekelhelyezés,

Gyermeknevelés

A wifi a bűnözők búvóhelye
(2014.03.12)

 

Személyhez fűződő jogok

Büntetőjog

Apunál is, Anyunál is otthon vagyok Én!
(2014.03.16)

 

Gyermekelhelyezés,

Gyermeknevelés

Balfasz apukák a bébikaja-útvesztőben
(2014.03.09)

 

Gyermeknevelés

Csattanás a koszos úton
(2014.03.14)

 

Kártérítési jog

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Ahol gyerekek vannak, kiközösítés is lesz
(2014.03.08)

 

Gyermeknevelés

Attól, hogy apa veri anyut, még lehet jó apa?
(2014.03.05)

 

Kiskorú

veszélyeztetése

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Sósra édes: ez a tökéletes kombináció a betegsgekhez
(2014.03.03)

 

Egészség

Paranoid személyiségzavar
(2014.02.27)

 

Pszichológia

A szomatogén elméletek

(2014.02.27)

 

Pszichológia

A dabasi gyilkosság gyanúsítottja már a kilencvenes években is ölt

(2014.02.27)

 

Emberölés

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Az ön passzív-agresszív partnerének 6 elszólása

(2014.02.24)

 

Pszichológia

Maró sav lehet a válasz az elutasításra 

(2014.02.27)

 

Testi sértés,

Zaklatás

Megjegyzés

dr. Regász Mária

Megsérti, aztán önre fogja?

(2014.02.24)

 

Pszichológia

Azt hitte, alaposan takarít? Haha!
 

(2014.02.21)

 

Életmód

Zöld étel, felgyújtott ruhák, tetvek – ez ment nyíltan Szigetszentmiklóson
 

(2014.02.20)

 

Családjog,

Büntetőjog

Ahol a félmilliós fizetéssel csóró vagy
 

(2014.01.09)

 

Életmód

Nemzetközi szerepvállalás riport dr. Kontra Erzsébettel (PKKB csoportvezető bírója)
 

(2014.01.08)

 

Bíró szemmel

Nemzetközi jog

Most megtudhatja, eleget alszik-e
 

(2014.01.07)

 

Életmód

Klinikai eset - Jogsértő szakértői kirendelések
 

(2014.01.06)

 

Pszichológia

Úgy érzem, hoy beborít a mocsok
 

(2014.01.05)

 

Kiskorú

veszélyeztetése

Ideges? Ne is próbáljon megnyugodni!
 

(2014.01.05)

 

Pszichológia

A nárcisztikus személyiségzavar: a teljes kép ellentmondások nélkül
 

(2013.12.30)

 

Pszichológia

2014.03.08. Frissítés

 

A régi honlapunk 2014-2013-as szekciója feltöltésre került oldalunkra, további új cikkekkel egyetemben.

 

Frissített oldalak: Címlap, Általános tudnivalók (polgári), Családjog, Általános tudnivalók (Büntető), Családjoggal összefüggő büntetőjogi cikkek, Kiskorú veszélyeztetése, Emberölés, Zaklatás, Testi sértés, Közlekedési bűncselekmények, Pszichológia, Gyereknevelés, Életmód, Egészség, Bíró szemmel

Hírek, Frissítések

2014.02.28. Frissítés

 

Feltöltésre került az oldalunk új felülete, a tartalom folyamatosan frissítésre kerül.

 

Frissített oldalak: Címlap, Családjog, Családjoggal összefüggő büntetőjogi cikkek, Zaklatás, Testi sértés, Életmód, Könyvespolc, Jogesetek, Kapcsolat, Linkek 

bottom of page