top of page

2014.02.29

Index

Testi sértés

G. Norbert a bűncselekmény elkövetését beismerte, és gyanúsítotti kihallgatásakor elmondta, nem szándékosan lőtte meg az asszonyt, és megbánta tettét. A rendőrség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a férfi ellen.

 

 

Kommentár: (dr. Regász Mária)

 

Sajnos sokszor fordul elő, hogy valaki (főleg fiatalok) meggondolatlanul lövöldöznek légpuskával. Ennek következménye több ember életének tönkremenetele lehet: egy ember számára a szeme elvesztése, családja számára a megélhetésének elvesztése (hiszen bárkit eltalálhatott volna), a fiatal számára viszont büntetett előélet, kártérítési kötelezettség (akár járadék formájában).

 

Bár a cikk szerint az áldozat maradandó egészségkárosodást szenvedett, a minősítés a cikk szerint súlyos testi sértés vétségének kísérlete.Természetesen ez a továbbiakban remélhetőleg változni fog gondatlanságból elkövetett maradandó egészségkárosodást okozó testi sértésre, melynek sokkal magasabb a büntetési tétele.

 

Testi sértés

 

164.§ (3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a könnyű testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz.

(6) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a súlyos testi sértést

d) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozva,

 

„5. Gondatlan súlyos testi sértés

 

A gondatlan súlyos testi sértés esetén a konkrét elkövetési magatartáshoz (ami nem lehet testi sérülés előidézésére irányuló cselekmény) nem járul szándékos sértő eredmény. A gondatlan változat minősített esetei pusztán a szubjektív oldal tekintetében különböznek a megfelelő szándékos esetektől annyiban, hogy az elkövető a testi sérülést előidéző elkövetési magatartása, vagy a cselekménye és az eredmény közötti okozati összefüggés, illetve az eredmény tekintetében is csak gondatlan. A gondatlan súlyos testi sértés megvalósulhat vegyes bűnösséggel is. A gondatlan alakzat minősített eseteit a Btk. 164. § (9) bekezdés tartalmazza. Ezek közül a b) ponthoz szükséges az előbbiekhez képest további magyarázatot fűzni.

 

A gondatlan súlyos testi sértés Btk. 164. § (9) bekezdés b) pontja szerinti minősítés lényegében gondatlan alapesethez járuló szándékos minősítő körülményt takar, a passzív alany speciális minősége ugyanis eredménytől különböző olyan objektív tényállási elem, amelyre nézve a Btk. 9. §-a nem alkalmazható, így a minősítő körülményért való felelősséget csakis szándékosság esetén lehetne megállapítani. Ez azt jelenti, hogy a b) pontos minősítés csakis vegyes bűnösségű alapcselekmény esetén jöhet szóba, akkor, ha az elkövető a szándékos testi sértésre irányuló cselekménye során tisztában van a passzív alany állapotával vagy korával és azzal, hogy a cselekménnyel szemben nem fog tudni védekezni (vagy annak elhárítására korlátozottan képes mivoltával). Lásd még a Btk. 160. §-ához írt magyarázatot.

 

A gondatlanságból okozott könnyű testi sértés nem minősül bűncselekménynek.

 

A jelenlegi törvényszöveg alapján - szemben a 2013. június 30-áig hatályban volt 1978. évi IV. törvénnyel - nem lehet minősített eseti büntetőjogi felelősséget megállapítani akkor, ha a gondatlanságból okozott sérüléssel okozati összefüggésben maradandó fogyatékosság vagy más minősítő eredmény következik be, és erre az elkövető gondatlansága kiterjed. Ez az enyhébb felelősséget eredményező változás tehát a Btk. visszaható hatályú alkalmazását teszi szükségessé.” Btk. Nagykommentár CD Complex

 

dr. Regász Mária

ügyvéd

Szemen lőtte szomszédját (Kommentár dr. Regász Mária)

Szombaton délelőtt egy 20 éves férfi légpuskával szemen lőtte 74 éves szomszédját Nagykanizsán - írja a Police.hu.

 

Az idős asszony amikor észlelte a sérülést, azt hitte, hogy egy kővel dobták fejbe, azonban a zalaegerszegi kórházban az orvosok megállapították, hogy a szemgödrébe egy légpuskalövedék fúródott. A sérültet a mentő a szombathelyi kórházba vitte további ellátásra. A vizsgálatok során kiderült, hogy a nő maradandó sérülést szenvedett.

bottom of page