top of page

Zaklatás 1.

Az utóbbi időben elszaporodtak azok az ügyek, amikor zaklatással vádolnak meg valakit. Az ügy amerikai példára indult, de ne felejtsük el, hogy ott teljesen más jogszabályok vannak, más a jogrend. Ezek sokszor igen régen történt esetek és emiatt az, aki a facebook-on és más hírportálokon ilyen jellegű bejelentést tesz, azt kockáztatja, hogy elmarasztalhatják.

Mit kell tudni a zaklatásról?


A zaklatók vagy nárcisztikus, vagy paranoid, vagy pszichopata, vagy borderline személyiségek, mondja Michelle Ward, az FBI kriminálpszichológusa. Álláspontom szerint zaklató lehet még a dependens is, azonban ez ritkán kerül a hatóságok elé, mivel ez általában nőknél fordul elő, a férfiak pedig nem szoktak emiatt eljárást indítani, hiszen egyrészt más a toleranciaszintjük, másrészt férfiúi hiúságuknak hízelgő, ha egy nő ragaszkodik hozzájuk és kapcsolatot keres velük.


Sajnos ma Magyarországon a zaklatás áldozatai nem kapnak megfelelő védelmet. Míg külföldön, mondjuk Amerikában távoltartást lehet kérni egy-egy zaklatóval szemben és 10 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat a zaklató, addig nálunk minimális büntetéssel megússza, az eljárások igen sokáig tartanak. A Btk. 222. §-a szabályozza a zaklatatást:

222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki félelemkeltés céljából

a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy

b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki a zaklatást

a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,

b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve

c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve

követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


Látható tehát, hogy maximum 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik a zaklatókat.


A zaklatás magándindítványos, de közvádas eljárás. Mit is jelent ez?

Azt jelenti, hogy a zaklató magatartásról történő tudomásszerzést követően 30 napon belül kell a feljelentést megtenni, amiben kérni kell az elkövető elmarasztalását. Ez a 30 napos határidő jogvesztő (tehát a letelte után már nem lehet eredményesen feljelentést tenni), azonban a 30 napos határidő minden egyes újabb zaklató magatartás esetén fennáll, tehát ha mondjuk évek óta fennáll a zaklatás és az áldozat egyszercsak megelégeli és akkor tesz feljelentést, akkor sajnálatos módon az évekig tartó zaklatás miatt már nem fogják elítélni a zaklatót, csak azon magatartás miatt, amire a feljelentést az áldozat megteszi.

Ez azonban azt is jelenti, hogy a hazai gyakorlat szerint nem túl jó ötlet a média előtt zaklatással vádolni valakit évekre visszamenőleg. Ugyanis amennyiben ezen személy feljelentést tesz rágalmazás miatt, vagy személyiségjogi pert indít, akkor már igen nehéz lehet a bizonyítás és előfordulhat, hogy még az áldozat kerül bajba. Amerikában más szabályok vannak, mint itt, így ez megfontolás tárgyát kell, hogy képezze és mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy mielőtt a facebook-on ilyen bejelentéseket tesz, forduljon ügyvédhez. Természetesen hatósághoz/bírósághoz fordulni lehet, de mint említettem, a 30 napos jogvesztő határidő miatt feljelentést tenni csak akkor lehet eredményesen, ha a zaklatás még tart.


Amennyiben a zaklatás 5 éven belül történt, akkor személyiségjogi pert indíthat, 5 év elteltével ez is elévül.


Ezeket a bejelentéseket két oldalról érdemes vizsgálni:

  • egyrészt a bejelentő oldaláról, aki úgy érzi, hogy most, hogy mindenki beszélt róla, ő is elmondhatja a vele történteket. El, de nem interneten, nagy nyilvánosság előtt. Legalább is azt kockáztatja, hogy elmarasztalják. A bejelentői oldalnak ugyanis lehet más motivációja is, pl. bosszú, amiért nem kapott meg egy állást, egy szerepet, vagy csak egyszerűen utálja az adott személyt, akit megvádol a zaklatással.

  • a másik azon személy szempontja, akiről a bejelentést tették. Évek teltek el, senki nem emlékszik semmire, sokszor ő maga sem, vagy lehet, hogy tényleg ártatlan. Teljesen természetes, hogy ilyenkor Ő maga is felháborodik, hiszen az egzisztenciáját veszélyeztetheti a bejelentés. Ettől kezdve a családtagjai, barátai elfordulhatnak tőle, elveszítheti állását, vizsgálat indul ellene és ha jól megszervezett dologról van szó, több bejelentő is van (mondjuk barátnők, vagy mert többen is utálták), de az is lehet, hogy tényleg több áldozata volt. Ezt évek múltán kibogozni nem egyszerű, ha pedig nem sikerül bizonyítania, hogy zaklatták, akkor igen súlyos következménye lehet.

Emiatt egyrészt minden áldozatnak azt javaslom, hogy konzultáljon ügyvéddel, mielőtt nagy nyilvánosság előtt ilyennel előhozakodik, hiszen ez lehetőséget teremt számára, hogy a bizonyítékokat összegyűjtsék, egyáltalán megteremtsék a bizonyítás lehetőségét.

Másrészt azon személyeknek, akiket alaptalanul vádoltak meg szexuális zaklatással, azt javaslom, hogy forduljanak szintén ügyvédhez, hiszen a jog védelmet biztosít számukra.


Ennél súlyosabb a helyzet akkor, amikor pedofiliával vádolnak meg valakit évek múltán.


Ezek szinte teljes mértékben bizonyíthatatlan dolgok, de szintén képesek tönkretenni a megvádolt személy családi életét, munkáját, elismertségét, teljes egzisztenciáját, tehát elviekben milliós, akár milliárdos károkat is okozhat. Bár Magyarországon elviekben a teljes reparáció elvének kellene érvényesülni, sajnos ez nem történik meg, sem a ténylegesen zaklatott személyek, sem a hamisan megvádolt személyek nem számíthatnak arra, hogy a teljes kárukat megtérítik (pl. a tárgyalásra járás kapcsán kiesett szabadidő vagy munkával elérhető bevétel összegét, az erkölcsi sérelmeket, a várható kieső bevételeket).


A pedofiliáról külön videót és cikket fogok írni, de awww.kapcsolattartas.hu weboldalon elég sok információt lehet találni mind a zaklatásról, mind pedig a zaklatókról, akiknek börtönben a helyük, de látni fogjuk, hogy sajnálatos módon maga a rendszer védelmezi őket akaratlanul is, amely lassú és sokszor nem kellően alapos ahhoz, hogy feltárhassa a zaklatók súlyos személyiségzavarát.

dr. Regász Mária

ügyvéd

Kiemelt Cikkek
Kövessen (még nem üzemel)
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Legújabb Cikkeink
bottom of page