top of page

Zaklatás: ha nem szeretsz, legalább félj tőlem!

Szeged - A zaklatás hátterében legtöbbször szexuális indíték áll, legyen szó telefonos vagy internetes zaklatásról. A Szegedi Rendőrkapitányság összesen 160 esetben rendelt el nyomozást zaklatás miatt.


- Halló, Kiss lakás? Akkor cserélje nagyobbra! - hangzik egy klasszikus telefonbetyár-szöveg. Gyerekek játszanak ilyet, névtelenül viccelődnek ismeretlenekkel. Előfordulhat, hogy a gyerek nem tud leállni, folytatja, mert élvezi. A zaklatóknak csak kis százaléka kerül ki ebből a csoportból. A zaklatás azonban már nem játék. - A zaklatás hátterében legtöbbször szexuális indíték áll - szögezte le Kőváry Zoltán klinikai szakpszichológus, aki a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetén dolgozó tanársegéd. Elmondta, hogy a zaklatások 80 százalékát ismerősök, és jellemzően férfiak követik el, legtöbbjük szakítás vagy válás után kezdi. A nők inkább ismeretlen embereket zaklatnak (olyanokat, akikkel személyes kapcsolatuk nincs, például híres emberek, vagy más ideálok).

Telefonos zaklatás - Ismeretlen számról hívott, és nem szólt bele a telefonba, de ott volt. Zajt nemigen hallottam körülötte - avattam be a szakembert a saját történetembe. Nem vettem fel, egy hét után úgy tűnt, beleunt a hívogatásba az ismeretlen. A telekommunikációs zaklatások közül "közkedvelt" a telefonos, mert személyes kontaktust eredményez, mégsem kell a másik elé állni, és a szemébe nézni, megadva ezzel a határozott visszautasítás lehetőségét, ami kizökkentheti a zaklatót a szerepéből. Telefonon úgy érzi, hogy ő irányít. - Ha nem keres másik csatornát a zaklatáshoz, akkor leáll, bár az a tapasztalat, hogy a névtelen telefonáló is felfedi magát előbb-utóbb, mert másként nem éri el a kívánt hatást - magyarázta Kőváry Zoltán. Az úgynevezett "hatás" pedig azzal áll kapcsolatban, ami minden ember egyik legfontosabb vágya: a másik ember vágyának a tárgyává válni (Jacques Lacan).


A törvény szerint 176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (...) A zaklatók nagy része súlyos személyiségproblémákkal küzd. Határtalan a fantáziaviláguk, amit nehezen tudnak összeegyeztetni a realitással. Önbizalomhiányosak, nagyon bizonytalanok és labilisak. Ezért csak azokat a helyzeteket tudják kezelni, amelyekben úgy érzik, hogy az ő kezükben van az irányítás - ilyen tehát a telefon is. A személyes találkozáskor mutatott határozott fellépés kizökkentheti szerepéből a zaklatót. Hatására vagy dühös és erőszakos lesz, vagy (ha kezdő zaklató) behúzza fülét-farkát, és elsompolyog.


Forgatókönyv szerint


- A zaklatásnak jellegzetes forgatókönyve van - árulta el a szakember. - Általában először kedves, behízelkedő magatartással próbálják megközelíteni a kiszemeltet. Ha ismerte korábban áldozatát, az veszélyesebb, mert ismeri a szokásait, életvitelét, gyengeségeit, és könnyebben tudja irányítani, befolyásolni. Ismeretlen ember például úgy válhat zaklatás tárgyává, hogy a zaklató félreért egy gesztust (egy mosolyt a villamoson vagy a boltban), és beindul a fantáziája. A fantázia, ha nem jár együtt valamilyen kiemelkedő képességgel, tehetséggel, ami átszellemítheti annak tartalmait, akkor kórosan működik, és nemigen tudnak különbséget tenni a fantázia és a valóság között - a zaklató esetében is ez a helyzet. Felépít egy teljes világot, amit valahogy elkezd megvalósítani (virágot, ajándékot küld, megszerzi a telefonszámot, megkeresi a kiszemeltet az internetes közösségi oldalakon).

A zaklatás témakörét dolgozza fel az Egy ágyban az ellenséggel című film. Forrás: YouTube

Az elején általában csak közvetlenül a sértett érzi a helyzet abszurditását (például az üzenetek tartalmából, stílusából). A környezet gyakran biztatja: miért nem találkozik vele, biztosan csak tetszik neki, vagy mondjon egyszerűen nemet. Csakhogy a zaklató típusú emberek gondolkodásában a "nem" valójában azt jelenti: még nem, ezért tovább kell próbálkozni, hiszen még nem tettek meg mindent hogy "igen" legyen. A nők előbb finoman, majd egyre határozottabban visszautasítják a közeledést. Előfordul, hogy megsajnálják az illetőt, és engedményeket tesznek (válaszolnak neki, találkoznak vele). A zaklató ezen felbuzdul. Ekkor már veszélyesebb nemet mondani, mert a zaklató fantáziája még jobban beindul, és a visszautasítás nyomán ez a feldúsult képzelet ütközik a valósággal. Az első ilyen "ütközésnél" kezdenek erőszakosan viselkedni a kezdeti kedvesség után. Ennek a szakasznak talán az lehetne a jelmondata: "rendben van, nem szeretsz, de akkor legalább félj tőlem, mert akkor is állandóan rám fogsz gondolni!". - A korai felismerés és határozott elutasítás a legjobb, amit a zaklatóval szemben tenni lehet, és a kijelölt határból tilos engedni - magyarázta Kőváry Zoltán. Nem szabad magyarázkodni (nehogy megtudjon valami információt). Határozottan, de nem durván kell nemet mondani, amihez ragaszkodni kell. Nem szabad bedőlni annak, hogy többször nem csinálja, mert az ilyen ember nem változik meg. A zaklató személyisége Általában 15 és 40 éves kor közötti férfiak zaklatnak. Ezek az emberek a személyiségfejlődés során nem kaptak elegendő figyelmet, és nem alakult ki az önbizalmuk. Optimális esetben az anya befogadja a kisgyerek érdeklődését, és visszatükrözi azt, vagyis a gyerek azt érzi, hogy ő szerethető, és a másik gondol rá. A zaklató ezt a (hiányzó) szeretetet akarja kierőszakolni a másiktól.Antiszociális, nárcisztikus, paranoid vagy Borderline személyiségtípusú emberek a zaklatók - ezek mindegyikének hátterében gyerekkori trauma, bántalmazó, elhanyagoló szülői magatartás állhat.

A nők is lehetnek zaklatók. Végzetes vonzerő. Forrás: YouTube

Mivel súlyos kapcsolati és önértékelési problémákkal küzdenek, félreértik a gesztusokat. Vagy soha nem volt, vagy csak kudarcos kapcsolataik voltak. S mivel nem tudják a vágyaikat kielégíteni, és nem tudnak intimitást kialakítani, kórosan felfokozódik náluk a fantáziatevékenység. A zaklatást különféle kóros szexuális indíttatású magatartásoknak a körébe sorolják, és bizonyos esetekben úgy kell arra tekinteni, mint valami perverzióra. Azokról, akiket elkaptak zaklatás miatt, nagyon gyakran kiderült, hogy korábban már produkáltak valamilyen átlagostól eltérő szexuális magatartást (például kukkoltak). Áldozattá válni Az áldozattá válást elősegíthetik bizonyos rizikófaktorok. Pszichológia szempontjából ilyen lehet a korábban átélt trauma (például gyerekkorában bántalmazták), amit az áldozat nem dolgozott fel, és azokat - nem tudatosan - hajlamos megismételni. Ezek az emberek a későbbi életükben is kialakítanak olyan kapcsolatokat, bevonzzák azokat az embereket, akik őket megint bántalmazni fogják - pedig valójában csak a feldolgozatlan traumát akarják - nem tudatosan - lereagálni.


Szegedi helyzet A Szegedi Rendőrkapitányság összesen 160 esetben rendelt el nyomozást zaklatás miatt. Ezek közül 98 esetben befejezték a nyomozást. A befejezett ügyek közül csak 9 esetben nem vált ismertté az elkövető. 62 esetben még folyamatban van a nyomozás. Volt olyan eset amikor azért kellett megszüntetni a nyomozást, mert nem merítette ki a Btk-ban foglaltakat, mint például bűncselekmény hiánya, megszüntető ok áll fenn. Minden a családon belüli erőszakkal kezdődött A zaklatás mint kóros magatartásforma akkor került a középpontba, amikor elkezdték jogilag szankcionálni a családon belüli erőszakot. Ez a 70-es években kezdődött az USA-ban, és szorosan összefügg a nőjogi mozgalmakkal. A zaklatás a nők kontrollálására tett agresszív megnyilvánulás, vagyis a közvetlen tetlegesség áttételes formája. Az USA-ban először 1990-ben Kalifornia államban nyilvánították bűncselekménnyé, majd a következő három évben még további 31 államban is. Az amerikai nők 5 százaléka zaklatás áldozatává válik élete során. Magyarországon 2007-ig - törvény híján - azt mondták: "amíg vér nem folyik, addig a rendőrség nem tehet semmit". Most már nálunk is vétség, illetve bűncselekmény a zaklatás.

Kiemelt Cikkek
Kövessen (még nem üzemel)
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Legújabb Cikkeink
bottom of page