top of page

Zaklatás - avagy a jogalkalmazók tehetetlensége

Végtelen gyermektartásdíj történet

Olyan gyermektartásdíjas ügy jutott el szerkesztőségünkhöz, amely feketén-fehéren mutatja a magyar jogrendszer hézagjait. Hiába született ugyanis több jogerős ítélet, a megítélt gyermektartási díj mégsem érkezik meg az anya számlájára.

Riportunkból nem csupán a hosszú éveken át húzódó per részletei derülnek ki, de az is, hogy valószínűleg tucatnyi szétment család járhat hasonló cipőben. „Évek óta húzódik a gyermektartásdíj hercehurcánk, legutoljára 2005-ben született jogerős ítélet arról, hogy a férjemnek havonta 20 ezer forinttal kell hozzájárulni lányunk neveléséhez. Pontosabban kellene" – kezdte a Vasárnapinak egy megyénkben élő anya. „1992-ben váltunk el, azóta szinte folyamatosan gondom adódott a tartásdíjjal. Több ügyvédet elfogyasztottam, akiknek a munkadíjára valószínűleg többet kiadtam, mint ami nagy ritkán befolyt a megítélt tartásdíjból. Kérdezem: az az anya, aki hónapról hónapra neveli a gyereket, s nem engedheti meg magának az állandó jogi csörtéket, még annyit sem tehet meg a jogrendszerünk tehetetlenségével szemben mint én?" – folytatta riportalanyunk. Tizenöt éve tart A Vasárnapihoz eljutatott, súlyos dossziét képező peranyagokból egyértelműen kiderül a végtelen „tartásdíj történet". A hivatalos papírok szerint az orvosi diplomával rendelkező apa bő másfél évig fizette a tartásdíjat – ez az összeg a '90-es évek közepén 2500 forintra rúgott –, pontosabban az őt alkalmazó munkahely vonta le automatikusan a fizetéséből a tartásdíjat abban a néhány hónapban, ameddig náluk dolgozott. Úgy tűnik, itt meg is érkeztünk az első joghézaghoz. „A problémák akkor kezdődtek, amikor a volt férjem felmondott, s vállalkozóként dolgozott tovább. Innentől kezdve gyakorlatilag sehogy sem tudtuk a megítélt tartásdíjat bevasalni rajta – néhány kivételes hónaptól eltekintve –, hisz a maga ura lett, s vállalkozóként maga intézte a pénzügyeit" – mondta a győrzámolyi anya. Apró, ám talán mégsem elhanyagolható mozzanat az ügyben, hogy '93 szeptemberében az anya levélben jelezte a Győri Városi Bíróságnak, hogy nem kap gyermektartásdíjat, mire 1996. január 15-én érkezett válasz a Győri Városi Bíróságtól. Ebben egyébként az anyát szólították fel, hogy számoljon be többek közt arról, miszerint „a kötelezett fizetett-e önként gyermektartásdíjat" vagy „amennyiben saját életkörülményeiben, illetve jövedelmi viszonyaiban az időközben eltelt hosszú idő alatt lényeges változás állt be, annak részleteiről tájékoztassa a bíróságot". „Noha hivatalosan már ezt követően elindítottam a végrehajtási eljárást, de ez sem vezetett eredményre, mivel a volt férjemnek nem volt végrehajtható vagyona. A kilencvenes évek végén kénytelen-kelletlen alkut kellett kötnöm a volt férjemmel. Egy évre ugyanis külföldre költöztünk, de csak abban az esetben volt hajlandó aláírni a lányom vízumkérelmi papírjait, miután írásba adtam, hogy nem követelem a külföldön tartózkodásunk idején az elmaradt gyermektartásdíjakat" – folytatta az anya. Több száz hasonló eset A latin-amerikai szappanoperákba illő ügy 2005 júniusában folytatódott, amikor is a Győri Városi Bíróság újból gyermektartásdíj megfizetésére kötelezte az apát az anya újabb perindítási kérelme nyomán – konkrétan 20 ezer forintra –, aki 2006 áprilisáig utalta a szóban forgó összeget, majd ismét elapadt a pénz. „Jelenleg ott tartunk, hogy tulajdonképpen nincs ügyvéd, aki elvállalja ügyünket, a végrehajtó pedig nem tud arra válaszolni, mikor kaphatjuk meg az elmaradt tartásdíjat. Mikor a sokadik ügyvédünk is feladta a reménytelen küzdelmet, az ügyvédi kamaránál azt tanácsolták, hogy miatt tegyek büntetőfeljelentést, de a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitánysága rövid úton megszüntette a nyomázást" – folytatta az anya. A határozat a nyomozás megszüntetéséről szintén tartogat érdekes részeket. Például a rendőrség úgy fogadta el az apa betegségéről és kezeléséről szóló ambuláns lapokat, hogy közben főállásban egy kórházban dolgozott, dolgozik... Arra a kérdésünkre, hogy ezzel végleg elhalt-e az ügy, az anya úgy válaszolt, „most még nem. Ez a lányom 18. születésnapjával következik be hamarosan" – hallottuk az anyától. Utánajártunk, hányi ilyen kacifántos üggyel kellett szembenéznie a Győri Városi Bíróságnak az utóbbi három évben. „2005-ben 728 házasság felbontása iránti, 94 gyermekelhelyezés iránti és 315 gyermektartásdíj megállapítása iránti keresetlevél érkezett a Győri Városi Bírósághoz. Ugyanezen adatok 2006-ban 767, 114 és 301, 2007-ben 779, 133 és 294 keresetet takartak" – közölte a Vasárnapival dr. Sárközi Zsuzsanna, a Győri Városi Bíróság elnökhelyettese. „Amennyiben a gyermektartásdíj megfizetésére kötelezett fél önkéntesen nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, a jogosult kérelmére végrehajtási eljárás indul. 2005-ben 303, 2006-ban 293, 2007-ben 214 végrehajtási ügy indult ennek tárgyában. Amennyiben a végrehajtási eljárás nem vezet eredményre a jogosult a feltételek fennállása esetén gyermektartásdíj állam általi előlegezését kérheti. Ez azonban már a gyámhivatal hatáskörébe tartozik" – zárta szavait dr. Sárközi Zsuzsanna. Egy biztos: tartás elmulasztásának vétsége miatt 2005-ben 50, 2006-ban 94 és 2007-ben 112 büntető eljárás indult a Győri Városi Bíróságon.Kommentár: dr. Regász Mária


A végtelen gyermektartásdíj történet sajnos nem egyedi eset és ennél sokkal durvább történetek is vannak, ahol a hatóságok tehetetlenek vagy egyszerűen nem akarnak, nem mernek intézkedni. Az egyik ügyben, ahol a paranoid-nárcisztikus-pszichopata személyiségzavaros apa mindenkit feljelent/beperel/megrágalmaz és gyermeke anyját 5 és fél éve zaklatja, fenyegeti, illetve több alkalommal arra használta a kapcsolattartást, hogy gyermeke anyjával erőszakoskodjon, a hatóságok semmit sem mernek tenni, mivel az ügyészséget, a nyomozó hatóságot, a bíróságot is feljelenti/beperli/megrágalmazza.

Az ügyben riportot készített az egyik ismert TV társaság, majd miután a szerkesztőség számára kiderült, hogy egy mindenkit feljelentő pszichopatával van dolguk, a családon belüli erőszakról szóló riportot nem merték leadni.


A fenti riportban az anya azt mondta, hogy nincs már ügyvéd, aki elvállalná az ügyét, pedig az csak egy egyszerű tartásdíj per. Sajnos ennél sokkal durvább esetekben tényleg nincs ügyvéd, aki elvállalná az ügyet, mivel amennyiben mégis akad ilyen, akkor az ilyen pszichopata személyek (mint az általam említett esetben) feljelentései alapján még az ügyvéd ellen indulnak eljárások, amik ugyan meg sem indulhatnának, mivel hiányzik a jogellenesség (erre azonban egy fővárosi bíróság 5 bírója 4 év alatt nem jön rá valamilyen általam ismeretlen oknál fogva, sőt, még odáig is sikeresen eljutnak, hogy első és másodfokon állítják, hogy egy ideiglenes intézkedés nem előzetesen végrehajtható, hiszen pszichopatánk ezt állítja, tehát biztos így van! (sic!). Odáig már nem jutnak el, hogy az ügyvéd csak a munkáját végzi, sőt, évekig folynak perek az ügyvédek ellen és mivel a hatóságok pszichológiai ismeretei sokszor több mint hiányosak, még arra is volt példa, hogy első fokon az ügyvédet elmarasztalták (szerencsére azért általában másodfokon már észlelték a bíróságok, hogy a döntés jogsértő), de az ilyen személy attól sem riad vissza, hogy a Kúria tagjait rágalmazza meg. Tárgyként kezel mindenkit és nincs igaz mondata, de írásainak mindig van annyi igazságtartalma, hogy a hozzánemértő laikusok (ahova sajnos néha első és másodfokú bírók is sorolhatóak és reményeim szerint ez a kivétel) higgyenek neki.


Egy pszichopata sokszor sajnos tényleg eredményesen manipulálja az általa butának tartott ügyintézőket, bírókat, nyomozókat, ügyészeket, mivel ezek nincsenek felkészülve az ilyen és hasonló esetekre (ezt bizonyítja az, hogy 3 és fél év alatt képtelenek egy zaklatási ügyet lezárni, de például amikor a pszichopata már előre megírja sms-ben a gyermeke anyjának, hogy meg fogja erőszakolni a kapcsolattartás során, akkor is az a rendőrség válasza, hogy amíg nem történt meg, nem tudnak tenni semmit. Miután meg megtörtént, nem tesznek semmit, mert félnek, hogy a pszichopata őket is feljelenti.


Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor közli a köztisztasági hivatal, hogy felkészültek a télre, de azt azért mégsem gondolhatták, hogy hó is lesz és 5 cm hótól leáll a közlekedés a Fővárosban.


Mindez azt mutatja, amit a szakma már régóta el szeretne érni, hogy a családjogi ügyekkel és az azokkal összefüggő ügyekkel (beleértve a családjogi ügyekkel összefüggő, vagy épp abból adódó büntető ügyekkel) speciálisan erre képzett szakemberek foglalkozzanak (igazságügyi pszichológus és pszichiáter szakértők, kriminálpszichológusok, pszichológiai ismeretekkel rendelkező nyomozók és bírók (és persze ügyvédek)). Ne fordulhasson elő, hogy olyan személyek foglalkoznak az üggyel, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy mi az a PAS szindróma (aminek vizsgálatát valamilyen általam ismeretlen okból sikeresen vették ki a gyermekelhelyezési per során vizsgálható kérdések közül, vélhetően a jogalkotó sem volt tisztában azzal, hogy mit is jelent a szülői elidegenítés és az elidegenítő szülő teljes mértékben alkalmatlan gyermeknevelésre).

Kiemelt Cikkek
Kövessen (még nem üzemel)
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Legújabb Cikkeink
bottom of page